Гіпопаратиреоз

Ця панель аналізує гени, пов’язані з ізольованим або синдромним гіпопаратиреозом. Постхірургічний гіпопаратиреоз і стани, які можуть спричинити вторинний гіпопаратиреоз, такі як таласемія, гемохроматоз, хвороба Вільсона або розлади дисрегуляції магнію, не включені до цієї панелі.

Досліджувані стани

 • Аутоімунна поліендокринопатія з кандидозом та ектодермальною дисплазією (APECED)
 • Стани, пов’язані з CASR:
  • Сімейна гіпокальціурична гіперкальціємія
  • Аутосомно-домінантна гіпокальціємія
  • Аутосомно-домінантна гіпокальціємія з синдромом Барттера
  • Важкий неонатальний гіперпаратиреоз (NSHPT)
 • Синдром CHARGE
 • Синдром Каллмана (синдром Кальмана)
 • Інфантильна гіперкальціємія
 • Грацильна дисплазія кісток
 • Синдром Кенні-Кеффі
 • Гіпопаратиреоз, сенсоневральна глухота та синдром ниркової дисплазії
 • Гіпопаратиреоз
 • Аутосомно-домінантна гіпокальціємія
 • Сімейна гіпокальціурична гіперкальціємія
 • Стани, пов’язані з GNAS:
  • Прогресуюча кісткова гетероплазія
  • Псевдопсевдогіпопаратиреоз (спадкова остеодистрофія Олбрайта)
  • Псевдогіпопаратиреоз
  • Синдром Маккуна-Олбрайта
 • Стани, пов’язані з HADHA:
  • Дефіцит довголанцюгової 3-гідроксіацил-КоА-дегідрогенази (LCHAD)
  • Дефіцит мітохондріального трифункціонального білка
 • Дефіцит мітохондріального трифункціонального білка
 • Акродізостоз, пов’язаний з PDE4D
 • Стани, пов’язані з PTH1R:
  • Хондродисплазія Бломстранда
  • Синдром Ейкена
  • Метафізарна хондродисплазія типу Янсена
  • Первинна недостатність прорізування зуба
  • Синдром Ольє
  • Псевдогіпопаратиреоз з неврологічним ураженням
 • Інфантильна гіперкальціємія
 • Псевдогіпопаратиреоз 1B
 • Синдром гіпопаратиреозу-ретардації-дисморфізму:
  • Синдром Санджада-Сакаті
  • Синдром Кенні-Кеффі
 • Прогресуюча енцефалопатія з аміотрофією та атрофією зорового нерва (PEAMO)
 • Синдром делеції 22q11.2 (синдром Ді-Джорджі, велокардіофаціальний синдром)

Аналіз генів

AIRE, CASR, CHD7, CYP24A1, FAM111A, GATA3, GCM2, GNA11, GNAS, HADHA, HADHB, PDE4D, PTH, PTH1R, SLC34A1, STX16, TBCE, TBX1